Góra Karmel - również dzisiaj? Drukuj Email
Autor: Waldemar Świątkowski   
niedziela, 17 grudnia 2017 09:10

Aż zostanie wylany na was Duch z wysokości (Iz 32,15).

W wierszach poprzedzających powyższy wiersz, panuje klimat pesymizmu i destrukcji. Czytamy tam, że rola porasta cierniem i ostem, pałace są opuszczone, zamek i baszta stają się jaskiniami. Po tym wierszu zaczyna się nowa rzeczywistość. Cechuje ją nadzieja, radość, rozwój.

Przyczyną jest „wylanie Ducha”. Jest to wyłącznie działanie Boga. To niepodzielna część Jego dzieła. Duch Boży zmienia rzeczywistość w niezwykły sposób. 

Dla ilustracji powyższych słów przypomnijmy sobie jeszcze raz znane wydarzenie z życia proroka Eliasza, wydarzenie na górze Karmel. Do tego przełomowego momentu w Izraelu również panuje klimat destrukcji. Pan Bóg i Jego Prawo idzie w zapomnienie, panoszy się coraz większe bałwochwalstwo i odstępstwo. Zdaje się, że ludzie oszaleli w swojej bezbożności i nieprawości. Na nic zdają się ostrzeżenia i napomnienia. Dochodzi do tego, że prorocy nawołujący do pokuty są bezlitośnie mordowani.

Więcej… [Góra Karmel - również dzisiaj?]
 
Nie przestawaj czekać - audio Drukuj Email
Autor: Biernacki Marian   
sobota, 16 grudnia 2017 00:00

Miło nam poinformować, że na naszym serwerze ftp opublikowane zostało nowe kazanie pt. "Nie przestawaj czekać" wygłoszone przez br. Mariana Biernackiego.

Można je odsłuchać również bezpośrednio ze strony naszego radia.

Słuchaj 

 
Boga otacza przerażająca jasność Drukuj Email
Autor: Dobry zasiew   
sobota, 16 grudnia 2017 00:00

Boga otacza przerażająca jasność. Wszechmocny jest niedostępny, jest potężny siłą (...). Dlatego niechże boją się go ludzie. (Księga Joba 37,22-24)

Benjamin Franklin, amerykański polityk uważany za wynalazcę piorunochronu, przebywał w latach 1776-1785 w Paryżu jako przedstawiciel Stanów Zjednoczonych. Gdy pewnego dnia był w odwiedzinach u francuskiego filozofa i matematyka Jeana d'Alemberta, wielu z obecnych tam znanych matematyków i fizyków kpiło sobie z Boga. Wtedy Franklin powiedział: «Gdy ktoś w ten sposób drwi sobie z Boga, to potwierdza tym jedynie Jego egzystencję. Mówicie: "Ponieważ zło jest na świecie, więc Bóg nie istnieje". Mój argument można tak samo udowodnić jak wasz: ja twierdzę, że istnieje dobro, a więc istnieje także Bóg. Wy mówicie, że człowiek jest tylko wtedy wielki, kiedy potrafi się przeciwstawić innym. Ja twierdzę wręcz przeciwnie: człowiek tak naprawdę nigdy nie jest większy niż wtedy, gdy jest pokorny. Mówi się, że zabrałem niebu pioruny, ale podczas moich doświadczeń z piorunochronem niejednokrotnie bardzo się bałem.

Więcej… [Boga otacza przerażająca jasność]
 
Błogosławcie! Drukuj Email
Autor: Janik Wiesław   
piątek, 15 grudnia 2017 01:00

Wiesław JanikUprzejmie informujemy, że na serwerze ftp w folderze Wiesław Janik publikujemy nowe kazanie pt. "Błogosławcie!".

Zostało  one wygłoszone przez br. Wiesława Janika - pastora Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej zbór w Lubinie.

Można je odsłuchać również bezpośrednio ze strony naszego radia.

Słuchaj 

 
Oswajanie Boga? Drukuj Email
Autor: Marian Biernacki   
piątek, 15 grudnia 2017 00:00

Spotkanie istot o znacznie różniących się naturach dla obydwu stron staje się niecodziennym przeżyciem. Odczułem to kiedyś na własnej skórze, gdy na Olszynce zawitał do nas młody koziołek sarny. Nieświadomy ogrodzenia kościelnej posesji wszedł przez szeroko otwartą bramę i szybko poczuł się u nas nieswojo. My również, widząc biegające po podwórzu dzikie zwierzę, nie potrafiliśmy usiedzieć spokojnie. Sytuacja domagała się niezwłocznego podjęcia kroków w celu rozwiązania zaistniałego napięcia.

Proszę wszakże zauważyć, że z im bardziej przeciwną sobie naturą mamy do czynienia, tym więcej zdaje się ona nas interesować i pociągać. Pomijając tak ekstremalne przeżycia jak afrykańskie safari czy podwodny świat raf koralowych, chęć spotkania nawet rodzimego, dzikiego zwierzaka pcha nas do głębokiego lasu i podnosi nam adrenalinę. Drży nam serce, a jednak zapuszczamy się w knieję licząc na wrażenia, których siedząc w domu uświadczyć nie sposób.

Atrakcyjność kontaktu z tak odmienną naturą w niejednym człowieku owocuje pomysłem, by spróbować ją oswoić. Nie przeprowadzać się bynajmniej samemu gdzieś w głąb puszczy, aby tam obcować z dziką przyrodą, lecz raczej jakieś stworzenie z tamtego świata przenieść do siebie, ażeby uatrakcyjniało nam życie, wzbudzając podziw i zazdrość wśród znajomych. Ponieważ takie pomysły zazwyczaj kończą się niepowodzeniem, niejeden dom musi zadowolić się jedynie wypchanym lisem, jastrzębiem albo jakimś ryjem dzika zawieszonym na ścianie. Dwie przeciwne sobie, żywe natury, zamieszkać ze sobą nie mogą.
Więcej… [Oswajanie Boga?]
 
Nie bądź jak Ezaw Drukuj Email
Autor: Konieczny Jerzy   
czwartek, 14 grudnia 2017 17:10

Zapraszamy do wysłuchania  umieszczonego  na naszym serwerze ftp  kazania, które wygłosił br. Jerzy Konieczny.

Noszą i ono  tytuł  ”Nie bądź jak Ezaw” .

Można je odsłuchać również bezpośrednio z naszego radia.

Słuchaj 

 
Nasze domy celem szatana Drukuj Email
Autor: A. Bajko   
czwartek, 14 grudnia 2017 12:27

Gdy pod dowództwem Nehemiasza Żydzi zaczęli odbudowywać zburzone mury Jerozolimy, napotykali na wiele trudności od swoich wrogów. Drwiono z nich, wyśmiewano jakość budowy, wreszcie wrogowie sprzysięgli się, „aby wyruszyć do walki z Jeruzalemem i spowodować w nim zamęt”. Spowodowało to strach i zniechęcenie wśród pracujących. Niektórzy mówili: Zwątlała siła tragarza, a gruzu wiele. Nie zdołamy sami odbudować muru (Ne 4,10). Nehemiasz jednak nie tracił odwagi ani wiary. Zachęcał ludzi, przypominając im ich „wielkiego i strasznego Pana” i zabrał się do obrony miasta. Ustawił w niższych otwartych miejscach poza murem lud według rodzin z mieczami, włóczniami i łukami (4,13). Dlaczego posta­wił straż według rodzin? - Z dwóch przyczyn: Ponieważ rodziny są pod­stawową organizacyjną jednostką społeczeństwa, grupą niewielką, więc mogły przygotować się do walki prędko i sprawnie. A również dlatego, że rodziny są spojone najwyższymi uczuciami miłości i lojalności. Rodzice i dzieci będą walczyć niezmordowanie w obronie swoich najbliższych.

Więcej… [Nasze domy celem szatana]
 
Bogactwo łaski Drukuj Email
Autor: Kazimierz Sosulski   
środa, 13 grudnia 2017 01:00

Łaska Boga to niezasłużone miłosierdzie, to okazana w Chrystusie dobroć i współczucie ludziom. Przerasta ona nasz rozum, zdolności i wolę.

Jednak jest to nadzwyczajne doświadczenie, gdy widzimy, jak codziennie jesteśmy nią wzbogacani.

Na serwerze ftp zamieszczamy rozważanie br. Kazimierza Sosulskiego „Bogactwo łaski” wraz z konspektem.

Jest to czwarte rozważanie z cyklu „Niezgłębione bogactwo Chrystusa”.

Można je odsłuchać również bezpośrednio ze strony naszego radia.

Słuchaj 

Kolejne rozważanie za dwa tygodnie.

 
Nasze powołanie i przeznaczenie Drukuj Email
Autor: Wiesław Janik   
środa, 13 grudnia 2017 00:00

Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek nad Twoim powołaniem do społeczności z Bogiem? Co było tego powodem? Kiedy to się zaczęło? Aby poprawnie odpowiedzieć na te pytania należy wniknąć poprzez Biblię w plan Bożego zbawienia.

Musimy całkowicie wykluczyć przypuszczenie, że jest to sprawa przypadku. Nie! W tych sprawach nie ma przypadków. W Słowie Bożym jest napisane: Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądzić świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony. (Ew. Jana 3,16 i 17). Z tego fragmentu dowiadujemy się, że miłość Boga wzbudziła taką wolę Bożą i postanowienie, aby ludzi zaprzedanych w niewolę śmierci i grzechu powołać do społeczności z Nim, przez Jezusa Chrystusa. Uczynił to Bóg kierując się suwerenną wolą i postanowieniem, dlatego, że tak zechciał: (Jak. 1,18). Należy również zauważyć, że nie kierował się Bóg tym, czy na pewnym odcinku naszego życia okazaliśmy się tego godni lub, czy nam się to należało. Biblia informuje nas, że dokonało się to, (co trudno nam zrozumieć) jeszcze przed stworzeniem świata (patrz Efez. 1,3-4, 9-11), więc tak dawno już zostałeś ujęty na „Bożej liście” do powołania. Nie, to nie zależało od Twojej woli ani pobożności, gdyż jej w ogóle nie posiadałeś (Iz. 65,1).

Już dziedzicznie otrzymaliśmy zepsutą naturę i w grzechu przyszliśmy na świat, a w dodatku od swojej młodości, co dzień dokładaliśmy grzech do grzechu. Słowo Boże przecież przypomina nam jakimi byliśmy (Efez. 2,1-3). Właśnie takich powołał nas pewnego dnia Bóg przez Słowo Ewangelii: (Efez. 2,4-6) i rozpoczął proces przemiany i odradzania nas do takiego poziomu, abyśmy stali się podobni do obrazu Jego Syna Jezusa Chrystusa (Rzym. 8,29-30).

Więcej… [Nasze powołanie i przeznaczenie]
 
Kim jest ewangeliczny chrześcijanin? Drukuj Email
Autor: Sokól Bogusław   
wtorek, 12 grudnia 2017 01:00

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania  kazania  pt."Kim jest ewangeliczny chrześcijanin?"  wygłoszonego przez br. Bogusława Sokoła pastora - seniora  KCh "Nowe Życie" w Polkowicach.

Można je odsłuchać również bezpośrednio ze strony naszego radia.

Słuchaj  

 
Miłujcie nieprzyjaciół waszych Drukuj Email
Autor: Andrzej Seweryn   
wtorek, 12 grudnia 2017 00:00

Kiedy w codziennych serwisach informacyjnych oglądamy przerażające sceny z wojny lub niepokoje i waśnie narodowościowe, wreszcie straszliwe walki plemienne - wszystko to budzi grozę i uświadamia nam, jak daleko ludzie odchodzą dziś od zasad chrześcijańskich i wskazań moralnych Pana Jezusa Chrystusa. W Ewangelii czytamy tak często słowa Pana Jezusa, który nakazywał swoim wyznawcom: Ale wam, którzy słuchacie, powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was przeklinają, módlcie się za tych, którzy was krzywdzą (Łk 6, 27-28).

Pomimo licznych przejawów nienawiści w tym świecie i wokół nas, ciągle aktualnym i obowiązującym nas - chrześcijan jest to koronne przykazanie siania miłości i zgody pomiędzy ludźmi. Bóg nasz jest MIŁOŚCIĄ, a naszym zadaniem jest pokazanie Boga światu. Na przekór nienawiści, konfliktom i wzrastającej przestępczości.

Miłujcie nieprzyjaciół waszych - mówi Pan Jezus. Rodzi się jednak pytanie: skąd nieprzyjaciele w naszym życiu? Czy nieprzyjaźń może istnieć pomiędzy ludźmi wierzącymi? Oczywiście, że nie, bo przecież Pan Jezus powiedział: Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie (J 13,35)

W Kościele Jezusa Chrystusa nie ma miejsca na wrogość, nieprzyjaźń czy nienawiść. Nie ma Boga wszędzie tam, gdzie ludzie się nienawidzą, wzajemnie kaleczą i krzywdzą.

Zatem skąd nieprzyjaciele w naszym życiu?

Więcej… [Miłujcie nieprzyjaciół waszych]
 
W jaki sposób powinniśmy się nawzajem traktować? Drukuj Email
Autor: Czyż Leszek   
poniedziałek, 11 grudnia 2017 01:00

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania   kazania  pt."W jaki sposób powinniśmy się nawzajem traktować?"  wygłoszonego przez br. Leszka Czyża.

Można je wysłuchać również z naszej strony.

Słuchaj 

 
Jak przebacza Bóg? Drukuj Email
Autor: DPŻ   
poniedziałek, 11 grudnia 2017 00:00

Matka, kładąc swego synka do snu zapytała:

„Położyłeś na miejsce wszystkie swoje zabawki?”

„Tak”, odpowiedział chłopczyk. „Wszystkie, oprócz misia. Był on nie­grzeczny i postawiłem go do kąta, a jutro mu przebaczę.”

My, dorośli, często postępujemy jak ten chłopczyk. Trudno jest nam przebaczyć od razu. Może potem... A to „potem” często ciągnie się przez lata. W ten sposób pozbawiamy siebie Bożego przebaczenia.

Jezus po­wiedział: Jeśli nie odpuścicie ludziom i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych (Mt 6,15).

Chwała Bogu, że On przebacza zaraz, w tejże chwili, kiedy człowiek szczerze przed Nim pokutuje.

Jeśli Bóg tak przebacza, to jak my możemy nie przebaczyć naszym wino­wajcom?

 
Okruchy, które spadają ze stołu Drukuj Email
Autor: Kulec Mirosław   
niedziela, 10 grudnia 2017 01:00

Uprzejmie informujemy, że na naszym serwerze ftp w folderze Mirosław Kulec  - Kazania 2015 - 2017 udostępnione zostało do pobrania   kazanie   pt. "Okruchy, które spadają ze stołu"   wygłoszone przez  br. Mirosława Kulca. 

Można je odsłuchać również bezpośrednio ze strony naszego radia.

Słuchaj 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 97