Diabelska taktyka rozbijania zborów Drukuj Email
Autor: Darek Zwiahel   
niedziela, 24 maja 2015 18:15

Zapraszamy do wysłuchania kazania  pt."Diabelska taktyka rozbijania zborów" wygłoszonego przez br. Dariusza Zwiahela podczas   nabożeństwa porannego  w Zborze KZ w Nowej Soli w dniu 24.05.2015 r .

Można je odsłuchać również bezpośrednio ze strony naszego radia.

Słuchaj 

 
Święto zesłania Ducha Świętego - Napełniajcie się duchem Drukuj Email
Autor: Marian Biernacki   
niedziela, 24 maja 2015 17:48

A gdy nadszedł dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. I powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał [Dz 2,1-4].

 
Duch Święty Drukuj Email
Autor: Edward Czajko   
sobota, 23 maja 2015 22:00

Podobnie jak Bóg Ojciec i Bóg Syn, Bóg Duch Święty jest osobą. Przy czym należy pamiętać o tym, co powiedzieliśmy w naszych rozważaniach o Bogu w Trójcy jedynym.

Mianowicie, termin „Osoba” pochodzi od wczesnych teologów Kościoła i musimy posługiwać się nim z wielką ostrożnością.

Owszem, Bóg objawił się jako Osoba i posługiwał się słowami, których używają osoby w celu wzajemnego komunikowania się. Ale powinniśmy pamiętać, że Bóg jest większy niż ludzie i że trzy Osoby Boże są złączone ze sobą tak, iż trudno nam to dogłębnie pojąć.

I chociaż posługiwanie się terminem „Osoba” w odniesieniu do Boga jest usprawiedliwione, to jednak w tym wypadku termin ten znaczy o wiele więcej niż wówczas, gdy odnosi się do ludzi. Czytaj całość

 
Duch Święty jego osoba i dzieło (11) Drukuj Email
Autor: Manfred Roseler   
sobota, 23 maja 2015 00:00

Żyjemy w wieku Ducha Świętego. Począwszy od dnia Pięćdziesiątnicy, Boży Duch działa na ziemi w bardzo szczególny sposób.

To On daje nam moc do zwycięskiego i owocnego życia:

"Ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał Ducha Syna swego do serc waszych, wołającego: Abba, Ojcze!" (Gal. 4,6).

Studiuj jedenastą lekcję kursu biblijnego "Nowe życie z Jezusem"  pt." Duch Święty jego osoba i dzieło" 

 
Czy jesteśmy gotowi na odejście do Pana? Drukuj Email
Autor: Ferdynand Karel   
piątek, 22 maja 2015 19:09

Musimy zdać sobie sprawę z tego, że żyjemy w czasach ostatecznych.

Przyjdzie taki czas, kiedy wszyscy staniemy przed Bogiem na sądzie i zdamy sprawę z tego, jak żyliśmy tu na ziemi.

Bez względu na to, kim jesteśmy, będziemy sądzeni wszyscy jednakowo.

Zastanówmy się nad swoim życiem, czy jesteśmy gotowi na odejście do Pana?

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania  inspirującego kazania  pt."Czy jesteśmy gotowi na odejście do Pana?" wygłoszonego przez br. Ferdynanda Karela  pastora seniora zboru w Katowicach.

Można je odsłuchać również bezpośrednio ze strony naszego radia.

Słuchaj 

 
Nie polegaj na własnym rozumie Drukuj Email
Autor: Maciej Wilkosz   
czwartek, 21 maja 2015 16:07

Zapraszamy do wysłuchania nowego kazania   pt. "Nie polegaj na własnym rozumie" wygłoszonego  przez br. Macieja Wilkosza pastora zboru w Skoczowie.

Można je odsłuchać również bezpośrednio ze strony naszego radia.

Słuchaj 

Zobacz również "Polegam na...?"

 
Nauczyłem się polegać na Jego Słowie Drukuj Email
Autor: Przyjaciele z Cieszyna   
czwartek, 21 maja 2015 00:00Wiele cierpiałem i płakałem,

miałem pytania o jutro.

Był czas, gdy nie rozróżniałem co dobre a co złe,

ale w każdej sytuacji

Bóg dał błogosławione pocieszenie,

że te próby przychodzą po to, by mnie wzmocnić.


Byłam w wielu miejscach

i widziałam tak wiele twarzy,

ale były momenty, gdy czułam się taka samotna.

Lecz w tej godzinie samotności

w tej drogiej godzinie samotności

Jezus dał mi poznać, że jestem Jego.

Więcej… [Nauczyłem się polegać na Jego Słowie]
 
Czy wybierasz się na wesele Baranka? Drukuj Email
Autor: Marian Biernacki   
środa, 20 maja 2015 18:50

Miło nam poinformować, że na naszym serwerze ftp opublikowane zostało nowe kazanie pt. "Czy wybierasz się na wesele Baranka?" wygłoszone przez br. Mariana Biernackiego.

Można je odsłuchać również bezpośrednio ze strony naszego radia.

Słuchaj 

 
Klejnoty obietnic Bożych - 20 maja Drukuj Email
Autor: C. H. Spurgeon   
środa, 20 maja 2015 18:04

Ja przed tobą pójdę, a krzywe drogi wyprostuję, wrota miedziane skruszę, a zawory żelazne porąbię. ( Izaj. 45, 2)

Słowo to skierowane było do Cyrusa, ale służy także jako cząstka dziedzictwa Bożego dla wszystkich sług Pana. Idźmy tylko z wiarą naprzód, a droga będzie przed nami utorowana. Zostaniemy zachowani od przewrotności ludzkiej i podstępnej chytrości szatańskiej. Nie pójdziemy na manowce i drogi kręte tego świata. Miedziane wrota będą skruszone i umacniające je zawory żelazne będą rozbite. Nie będziemy musieli używać ani taranu, ani drągów żelaznych; Pan Sam dokona tego, co dla nas było niemożliwe, a stanie się to nieoczekiwanie.

Nie trudźmy się. Spieszmy naprzód ścieżką obowiązku, ponieważ Pan powiedział: „Ja przed tobą pójdę”. Nie należy do nas zadawanie takich pytań jak: po co? dlaczego? Powinniśmy śmiało dążyć naprzód, gdyż dzieło sprawowane przez nas, jest Pańskie i On Sam udzieli nam mocy do wykonania go. Wszelkie przeszkody muszą przed Nim ustąpić, ponieważ rzekł: „wrota miedziane skruszę”. Co może zahamować Boga, gdy postanowi wykonać Swój cel? Co udaremni Jego wyroki? Słudzy Boży mają niewyczerpane w Nim źródło pomocy. Droga wiary jest jedynie słuszna, choćby dla słabości ludzkiej była zatrzymywana.

Gdy Bóg dwukrotnie zapowiada, że coś wykona: „skruszę, porąbię” - nie ma miejsca na żadne wątpliwości.

 
Jak owce - krótka historia zbawienia Drukuj Email
Autor: Ryszard Paciocha   
wtorek, 19 maja 2015 17:54

Zapraszamy do wysłuchania umieszczonego na naszym serwerze ftp - folder Ryszard Paciocha - kazania zwiastowania  pt.”Jak owce - krótka historia zbawienia” wygłoszonego przez ś.p. brata Ryszarda Paciochę.

Słuchaj

 
Strumienie na pustyni - 19 maja Drukuj Email
Autor: L.B.Cowman   
wtorek, 19 maja 2015 00:00

Zanim zamilkł ...I rzekł: Błogosławiony Pan Bóg... który nie odmówił panu mojemu łaski i wierności swej... 1 Moj. 24,15. 27

Odpowiedź na każdą szczerą modlitwę otrzymuje się przed jej zakończeniem, zanim „przestaliśmy mówić”. A to na tej podstawie, że Bóg obiecał, iż o cokolwiek byśmy prosili w Imię Chrystusa Pana (to znaczy w pełnej zgodzie z Nim i Jego wolą) i z wiarą, będzie nam dane.

Ponieważ Słowo Boże jest nieomylne, za każdym razem, gdy wypełniamy nieskomplikowane warunki modlitwy, odpowiedź na niebiosach jest już dana i wypełniona gdy jeszcze mówimy, chociaż jej jeszcze nie było widać na ziemi – i być może trzeba jeszcze długo czekać. Dlatego dobrze jest zakończyć modlitwę chwałą i dziękczynieniem Bogu za to, że już nas wysłuchał, gdyż On nie zaniecha nas dla swej łaski i prawdy. (Patrz: Daniel 9, 20–27 i 10,12).

Więcej… [Strumienie na pustyni - 19 maja]
 
Właściwe relacje w Kościele Drukuj Email
Autor: Szymon Matusiak   
poniedziałek, 18 maja 2015 00:00

Zachęcamy do wysłuchania kazania  pt. "Właściwe relacje w Kościele" wygłoszonego przez brata Szymona Matusiaka.

Można je odsłuchać również bezpośrednio ze strony naszego radia.

Słuchaj 

 
Prawdziwy chleb Drukuj Email
Autor: Andrzej Luber   
niedziela, 17 maja 2015 20:10

Zapraszamy do pobrania/wysłuchania  kazania pt. "Prawdziwy chleb" wygłoszonego  przez  br. Andrzeja Lubera  pastora zboru w Czechowicach - Dziedzicach.

Można je odsłuchać również bezpośrednio ze strony naszego radia.

Słuchaj 

 
Błogosławieństwo ograniczeń Drukuj Email
Autor: Marian Biernacki   
sobota, 16 maja 2015 10:04

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 33