Drastyczna metoda ratunku Drukuj Email
Autor: Biernacki Tomasz   
sobota, 22 czerwca 2019 12:45

Zapraszamy do pobrania/wysłuchania   nowego wartościowego   kazania  pt. "Drastyczna metoda ratunku" wygłoszonego przez  br. Tomasza Biernackiego.

Można je odsłuchać również bezpośrednio ze strony naszego radia.

Słuchaj

 
Chrzest wodny Drukuj Email
Autor: Sochacki Paweł   
piątek, 21 czerwca 2019 12:48

Miło nam poinformować, że na naszym serwerze ftp w folderze  Paweł Sochacki  - kazania 2015-2019   udostępnione zostało do pobrania  kazanie  pt. "" wygłoszone przez br. Pawła Sochackiego.

Można je odsłuchać  bezpośrednio ze strony naszego radia.

Słuchaj  

 
Zwiastowanie o Trójcy Świętej Drukuj Email
Autor: Kulec Mirosław   
czwartek, 20 czerwca 2019 12:51

Uprzejmie informujemy, że na naszym serwerze ftp w folderze Mirosław Kulec  - Kazania 2015 - 2019 udostępnione zostały do pobrania powiązane tematycznie kazanie   pt. "Chrzest wodny" oraz  "Trójca Święta" wygłoszone przez  br. Mirosława Kulca. 

Można je odsłuchać również bezpośrednio ze strony naszego radia.

Słuchaj  "Chrzest" 

Słuchaj  "Trójca Święta"

 
Rola Ducha Świętego w życiu wierzącego i Kościoła Drukuj Email
Autor: Biernacki Marian   
środa, 19 czerwca 2019 11:52
Jaka jest rola matki w narodzinach i wychowaniu dziecka? Jaka jest rola nauczyciela w edukacji ucznia? Jaka jest rola budowniczego przy wznoszeniu budowli? Kapitalna! Nie będzie dziecka bez matki. Nie ma nauki, gdy nie ma nauczyciela. Nie będzie budowli bez budowniczego. Podobnie ma się sprawa z rolą Ducha Świętego w życiu wierzącego i Kościoła. Bo ci, którzy są według ciała, kierują się tym, co cielesne, ci zaś, którzy są według Ducha — tym, co duchowe. Bo to, ku czemu dąży ciało, sprowadza się do śmierci, a to, ku czemu Duch — do życia i pokoju. Stąd cielesne dążenia są przeciwne Bogu. Nie poddają się one Prawu Boga, nawet nie są w stanie. Ci zaś, którzy są według ciała, Bogu podobać się nie mogą. Wy natomiast nie jesteście w ciele, lecz w Duchu — jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Kto zaś nie ma Ducha Chrystusa, ten do Niego nie należy [Rz 8,5-9].

Bez Ducha Świętego nie ma ani pojedynczego chrześcijanina, ani Kościoła jako całości. Kwestię, jak otrzymujemy dar Ducha Świętego – pozostawmy odrębnym rozważaniom. Skoncentrujmy się na omówieniu roli Ducha Świętego, jaką pełni On w życiu wierzącego i Kościoła.
Więcej… [Rola Ducha Świętego w życiu wierzącego i Kościoła]
 
Człowiek duchowy Drukuj Email
Autor: Henryk Dedo   
wtorek, 18 czerwca 2019 11:47

 
Być ojcem , być synem Drukuj Email
Autor: Jerzy Konieczny   
czwartek, 13 czerwca 2019 21:05

Zapraszamy do wysłuchania  umieszczonego  na naszym serwerze ftp  kazania pt.  ”Być ojcem, być synem , które wygłosił br. Jerzy Konieczny.

Można je odsłuchać również bezpośrednio z naszego radia.


Słuchaj 

 
Dwa fronty duchowej walki Drukuj Email
Autor: Janik Wiesław   
środa, 12 czerwca 2019 21:03

Wiesław JanikUprzejmie informujemy, że na serwerze ftp w folderze Wiesław Janik publikujemy nowe kazanie pt. "Dwa fronty duchowej walki"

Zostało  one wygłoszone przez br. Wiesława Janika - pastora seniora Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej zbór w Lubinie.

Można je odsłuchać również bezpośrednio ze strony naszego radia.

Słuchaj 

 
Czym zasmucamy osobę Ducha Świetego? Drukuj Email
Autor: Marian Biernacki   
poniedziałek, 10 czerwca 2019 14:43

 
Przestańmy zasmucać Ducha Świętego Drukuj Email
Autor: Marian Biernacki   
niedziela, 09 czerwca 2019 17:10

Przeciwieństwem dobrego nastroju jest smutek. Jakim zachowaniem ludzie nas zasmucają? Gdy - na przykład - poprosili nas o radę, a potem ją całkowicie ignorują. Gdy z racji roli kierowniczej określiliśmy cele i wyznaczyliśmy zadania, a ludzie myślą i robią całkiem inaczej. Gdy potrzebującym przynieśliśmy w prezencie odpowiednie narzędzia, a oni nie okazują zainteresowania by z nich skorzystać. Gdy komuś potrzebującemu uzupełnienia wiedzy przyszliśmy udzielić korepetycji, a on w ogóle się nie pojawił.


Tak ma Duch Święty z wieloma współczesnymi chrześcijanami. Biblia mówi, że jest On Opiekunem i Duchem Prawdy. Duch Święty określa i przekonuje, co jest grzechem, na czym polega sprawiedliwość i sąd Boży. Przyszedł wprowadzić wierzących w głębsze poznanie. Jest dla chrześcijan przewodnikiem. Ma dla nich dary umożliwiające im skuteczność w działaniu. A oni? Żyją i działają po swojemu.

Więcej… [Przestańmy zasmucać Ducha Świętego]
 
Nie bójmy się odrzucenia Drukuj Email
Autor: Biernacki Marian   
sobota, 08 czerwca 2019 20:45

Miło nam poinformować, że na naszym serwerze ftp opublikowane zostało nowe kazanie pt. "Nie bójmy się odrzucenia" wygłoszone przez br. Mariana Biernackiego.

Można je odsłuchać również bezpośrednio ze strony naszego radia.

Słuchaj 

 
Gdy ukorzy się mój lud Drukuj Email
Autor: Luber Andrzej   
piątek, 07 czerwca 2019 20:48

Zapraszamy do pobrania/wysłuchania  kazania  pt. "Gdy ukorzy się mój lud" wygłoszonego przez  br. Andrzeja Lubera  pastora zboru w Czechowicach - Dziedzicach.

Można je odsłuchać również bezpośrednio ze strony naszego radia.

Słuchaj 

 
Po czym ludzie nas poznają? Drukuj Email
Autor: Senk Marek   
czwartek, 06 czerwca 2019 20:19

 
Hagar Drukuj Email
Autor: Karel Piotr   
środa, 05 czerwca 2019 20:17

 
O duchowym przywództwie Drukuj Email
Autor: Matiaszuk Anatol   
sobota, 01 czerwca 2019 12:40

Izajasz powiada, że nasze drogi nie są takie, jak drogi Boże. Być może w dziedzinie kierownictwa duchowego prawda ta widoczna jest bardziej niż gdziekolwiek indziej. Każdy szczerze wierzący człowiek odczuwa co najmniej niepokój, gdy odkryje, że jakiś przywódca czy autorytet duchowy nie odpowiada wymaganiom, jakie stawia Pismo Święte. Ale jeśli zależy nam na tym, aby w naszych zborach istniały nowotestamentowe wzory życia zborowego i kierownictwa duchowego, to powinniśmy ustosunkować się jakoś do tej sprawy, nawet jeśli wnioski jakie z tego wynikną miałyby być bolesne. Zechciejmy więc rozważyć kilka cech charakterystycznych kierownictwa duchowego, jak na nie patrzy Biblia. Dodać należy, że wygląda na to, iż cechy te w większości są albo niewidoczne, albo zaniedbane. Poznanie ich może w wielu wypadkach pomóc nam w poczynieniu poprawek, które być może okażą się konieczne w naszej służbie.

Biblijni przywódcy są rekrutowani przez Boga, a nie przez człowieka

Chociaż w czasach Jezusa było tak wielu kapłanów, że musiano wyznaczać im kolejkę w świątynnej służbie, to jednak ani jeden z nich nie został uczniem Jezusa. Czy było to Boże przeoczenie, czy Boży wybór? Tak naprawdę żaden z uczniów Jezusa nie zgłosił się do służby na ochotnika, każdy z nich został powołany (tak jak się powołuje żołnierzy do wojska) - patrz: J 15,16.

Wielu ludzi wierzących, również w naszych czasach, zwykło sądzić, że gdyby udało się zaangażować jak najwięcej utalentowanych, zdolnych ludzi ze świata, to byliby oni bardzo przydatni w pracy i działalności Kościoła. W Nowym Testamencie też znajdujemy ślady podobnego sposobu myślenia, choćby na przykładzie wyboru na apostoła Macieja, w miejsce zdrajcy Judasza (Dz 1,26). Jednak potem nic więcej o Macieju nie słychać, gdy tymczasem wygląda na to, że Pan sam dokonał wyboru - na swego apostoła obrał sobie młodego człowieka z Tarsu imieniem Saul. I ten, jakkolwiek stale uważał, że nie jest godny miana apostoła (1Kor 15,9), lepiej niż ktokolwiek inny wypełnił lukę wśród dwunastu. Tak więc raz jeszcze stwierdzamy, że biblijna zasada powoływania do przewodzenia ludowi Bożemu zakłada, że powołuje sam Bóg, a nie człowiek.

Więcej… [O duchowym przywództwie]
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 123